Atnaujintas švietimo portalas emokykla.lt

2023-07-05
Atnaujintas švietimo portalas emokykla.lt

Švietimo portalas www.emokykla.lt kasdien aptarnauja tūkstančius lankytojų, todėl tinkamam veikimui ir optimaliam greičiui reikalingi nuolatiniai atnaujinimai. Esant dideliam lankytojų srautui reikalingas aukštas funkcionalumas portalo administravimui.  Periodiškai atnaujinamos mokymo programos, metodinė medžiaga ir vadovėlių duomenys. Portalas lankytojams privalo teikti aktualią informaciją ir naujausius mokymosi resursus.  Švietimo portalo informacinės sistemos atnaujinimo bendrosioms programoms suskaitmenizuoti ir atvaizduoti virtualioje aplinkoje darbai buvo atlikti siekiant palaikyti tinkamą jo funkcionalumą. 

Švietimo portalas skirtas sudaryti sąlygas gauti edukacinę informaciją ir teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams. 

UAB Lexita atnaujino švietimo portalo informacinę sistemą. Paruošė ir įkėlė bendrųjų programų, skaitmeninių mokymo priemonių, metodinės medžiagos ir vadovėlių duomenis. Atliko atnaujintos švietimo portalo informacinės sistemos ir į ją sukeltų duomenų testavimą. Ištaisė per testavimą identifikuotas klaidas.  

Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu atliekant portalo informacinės sistemos naujinimo darbus buvo pakeistas švietimo portalo dizainas ir navigacija. Pakoreguotas meniu ir funkcionalumas. Atnaujinta skaitmeninių mokymo priemonių paieška. Skaitmenizuotos bendrosios ugdymo programos taip, kad mokytojai galėtų patogiai jomis naudotis. Sukurtos bendrųjų programų sąsajos su metodine medžiaga, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir vadovėliais. Šie darbai atlikti siekiant patogiai ir interaktyviai atvaizduoti bendrąsias programas, jų įgyvendinimo rekomendacijas ir mokymo išteklius. 

Prisijungimas prie Švietimo portalo informacinės sistemos papildytas atnaujinta naudotojų administravimo posisteme. Pakeista naujo naudotojo registracija. Padaryta integracija su pedagogų registro ir mokinių registro duomenimis. Išplėstos turinio administravimo galimybės. Pakeistas bendrųjų programų modulis, skirtas bendrųjų programų įvedimui, sąsajų su kitais moduliais sukūrimui, saugojimui, redagavimui ir atvaizdavimui švietimo portalo informacinėje sistemoje.  Papildytas skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugyklos modulis. Jame dabar galima rašyti atsiliepimus, įvertinti pažymint žvaigždučių skaičiumi, dalintis aprašais. Sukurtas naujas metodinės medžiagos modulis, skirtas švietimo portalo informacinės sistemos tvarkytojams, leidžiančią patogiai ir efektyviai atlikti metodinės medžiagos tvarkymo funkcijas. Įkelti metodinę medžiagą ir redaguoti. Detali, funkcionali metodinių darbų aprašų paieška. Rašyti atsiliepimus apie darbus ir įvertinti juos. Papildytas konsultavimo modulis integruojant aktyvų mygtuką „užduoti klausimą” apatinėje švietimo portalo juostoje. Išplėstas programinės įrangos funkcionalumas. 

Švietimo portalas pritaikytas ergonomikos reikalavimams. Kiekviena Švietimo portalo IS sritis, skirta tam tikrai tikslinei grupei, turi vienodą struktūrą ir taikomos tokios pat turinio išdėstymo, meniu ar parinkčių̨ vaizdavimo taisyklės. Švietimo portalo IS naudotojo sąsaja suderinta su populiariausiomis  interneto naršyklėmis. Švietimo portalo IS grafinė naudotojo sąsaja pritaikyta neįgaliems. atsižvelgiant į Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) gaires. Mobili svetainės versija turi pilną funkcionalumą visose atnaujinamose ir naujai kuriamuose moduliuose.  

Įmonė UAB Lexita  jau nuo 2010-ųjų metų kuria technologijas tarnaujančias organizacijoms ir žmonėms. Įmonė specializuojasi įvairių procesų perkėlime į informacines technologijas. Sukurta daugybė informacinių sistemų, verslo valdymo sistemų, mobiliųjų aplikacijų ir el. portalų. Todėl sertifikuotus ir ilgametę patirtį turinčius įmonės darbuotojus galima vadinti tikrais skaitmeninės transformacijos ekspertais. Atnaujinta švietimo portalo informacinė sistema gali pasiūlyti daugiau naudingų funkcijų ne tik pedagogams. Mokiniams ir jų tėveliams prisijungimas ir naudojimas dabar dar labiau pritaikytas ir funkcionalus. Naujais mokslo metais visi sistemos dalyviai susitiks atnaujintame švietimo sistemos portale.