Sukurtas elektroninių paslaugų portalas Lietuvos automobiliu kelių direkcijai

2023-10-02
Sukurtas elektroninių paslaugų portalas Lietuvos automobiliu kelių direkcijai

UAB ,,Lexita"  specializuojaisi informacinių sistemų ir internetinių portalų kūrime. Skaitmeninės transformacijos expertai Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu sukūrė elektroninių paslaugų portalą. Portalo sukūrimo tikslas buvo skaitmenizuoti ir modernizuoti administracinių paslaugų tiekimą Lietuvos automobilių kelių direkcijos klientams.  

 Nuo šiol Lietuvos automobilių kelių direkcijos portalo naudotojai greitai ir efektyviai galės gauti šias paslaugas: 

  • gauti leidimus darbų vykdymo metu riboti eismą valstybinės reikšmės keliuose,  
  • sutikimus naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis,  
  • leidimus įrengti nuovažas, žemės sklypų kadastrinių matavimų suderinimus,
  • naudotojo paskyroje klientai matys savo pateiktu užsakymus ir jų nagrinėjimo būsenas,  
  • galės apmokėti už teikiamas paslaugas tiesiogiai portale.

 Nuo 2023 m. birželio 1 d.  jau galite naudotis elektroninėmis paslaugomis. Prie paslaugų portalo galite prisijungti tiesiogiai adresu https://paslaugos.lakd.lt

 Elektroninių paslaugų portalo projektavimo, sukūrimo, konfigūravimo, diegimo, integracijos su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, bei Lietuvos automobilių kelių direkcija dokumentų valdymo sistema ir geografine informacine sistema, sukūrimą atliko UAB ,,Lexita". Dabar atlieka ir garantinės priežiūros darbus.  

 Portale sukurtos integracinės sąsajos su šiomis sistemomis: 

  • Dokumentų valdymo sistema, 
  • Geoinformacinių duomenų sistema,
  • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. 

 Portalo ir dokumentų valdymo sistemos integracinės sąsajos paslaugos veikia SVDPT tinkle. Integruoti administravimo, naudotojų, paslaugų, duomenų mainų, funkcinių reikalavimų moduliai. Užtikrinta tinkama portalo veikimo sparta, saugių protokolų naudojimas. 

 Portalo dizainas sukurtas, taikant geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas. Naudotojo sąsają padaryta intuityvi ir suprantama. Naudotojo sąsaja prieinama naudojant populiariausiomis interneto naršyklėmis.  

 UAB Lexita įdiegė testavimo aplinką gamybinėje aplinkoje. Buvo atliktas priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Paruošti testavimo scenarijai ir suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija. Priėmimo testavimo ir priežiūros metu buvo vykdomas identifikuotų klaidų registravimas ir jų taisymas  vedamas pastebėtų klaidų ir jų būsenų kaupimo žurnalo elektronine forma. Klaidų registravimui buvo naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Help Desk), paremta tinklinėmis technologijomis. Galiausiai atliktas galutinis priėmimo ir integracinius testavimas. 

 Buvo apmokyti vidiniai naudotojai naudotis portalu. Parengta veikianti mokymų aplinka ir organizuojami mokymai pagal veiklos sritis. Mokymai buvo atlikti iki bandomosios portalo eksploatacijos pradžios.  Paeiliui įvykdžiusi visus projekto vykdymo etapus UAB Lexita perdavė  pilnai paruoštą ir patikrintą projektą valstybinei Lietuvos automobilių ir kelių direkcijai viešajam panaudojimui. 

 Elektroninių paslaugų portalo sukūrimo dėka optimizuoti ir skaitmenizuoti įmonės procesai. Padidėjo įmonės veiklos efektyvumas ir skaidrumas. Sumažėjo administracinė našta įmonės darbuotojams. Lietuvos automobilių kelių direkcijos klientai gali naudotis patogesnėmis, lengviau prieinamomis bei kokybiškesnėmis paslaugomis. Portalas sukurtas, kad naudojantis paslaugomis būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas pagal LR įstatymus ir BDAR.