Sukurta informacinė sistema „Nemokumo vedlys"

2023-09-29
Sukurta informacinė sistema „Nemokumo vedlys"

Informacinė Sistema sukurta mažoms bei vidutinėms įmonėms  įvertinti savo įsiskolinimo riziką bei gauti reikiamos informacijos apie rekomenduojamus veiksmus juridiniams arba fiziniams asmenims.

Informacinė Sistema nemokumo vedlys yra sudaryta iš 3 modulių.

Priemonė nemokumo rizikai vertinti

Pirmasis modulis yra “Priemonė nemokumo rizikai vertinti”, skirtas įvertinti jūsų įmonės veiklą ir nemokumo riziką. Šiame modulyje atsakydami į kelis su jūsų įmonės būkle susisijusius klausimus. Sistema automatiškai sugeneruos rekomendaciją su pasiūlymais bei informacija apie nemokumo rizikos mažinimą bei finansinių sunkumų įveikimą atsižvelgiant į pateiktus jūsų atsakymus.  

Jei užpildžius klausimyną nemokumo rizika yra didelė sistemos lange vartotojas galės tiesiogiai nueiti į restruktūrizavimo plano rengimo vedlį, pasiskaityti, pasiskaityti daugiau informacijos apie nemokumą arba pildyti klausimyną iš naujo.

  

Restruktūrizacijos plano rengimo vedlys

Šiame informacinės sistemos modulyje bus randamas skaitmeninis įrankis, kurio pagalba įmonės galės susidaryti restruktūrizavimo projektą, atitinkantį teisės aktų reglamentavimą. Šis skaitmeninis įrankis veikia dešimties žingsnių principu ir yra pritaikytas smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau juo gali naudotis kiekvienas.

Pildydamas restruktūrizacijos vedlį įmonės atstovas turės pateikti bendrą informaciją apie juridinį asmenį, jo prievolių vykdymą, įsipareigojimus, kokioje finansinėje būklėje yra įmone bei su kokiais finansiniais sunkumais ji susiduria, tuomet reikia suvesti kreditorius ir jų keliamus reikalavimus bei kaip jie turės būti tenkinami. Pagal šiame skaitmeniname įrankyje integruotas formules bus apskaičiuota restruktūrizacijos proceso administracinės išlaidos bei pateikta kita  šiam procesui svarbi informacija. Tam kad būtų palengvintas ir pagreitintas šis pildymo procesas Sistema automatiškai užpildys laukelius, kuriose informacija kartojasi. Baigus pildyti restruktūrizacijos vedlį Sistema sugeneruos spausdinamą dokumentą, kuriame bus pateiktas jūsų individualus restruktūrizacijos planas.

Kadangi sistemoje reikia vesti tam tikrus asmeninius duomenis, tokius kaip kreditorių, debitorių bei finansinių ataskaitų duomenis, sistema užtikrins, jog jūsų duomenys nebūtų kaupiami ir saugomi šioje sistemoje ilgiau, nei tris dienas po sistemos uždarymo.

Daugiau apie nemokumą

Trečiame modulyje “Daugiau apie nemokumą” išskyrėme tris temas (Juridinių asmenų restruktūrizacija, juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų bankrotas), kur  sistemos vartotojai galės rasti daugiau jiems aktualios informacijos. Šiose opcijose informacija yra pateikiama  DUK (Dažnai Užduodami Klausimai) formatu, tam kad sistemos lankytojas galėtų lengvai rasti informaciją apie jam rūpima tema. Taip pat kiekvienoje temos opcijoje bus galima rasti ir nuorodas į teisės aktus, rekomendacijas, teismų praktikos apibendrinimus bei pavyzdines formas atitinkamai pagal pasirinktą tema.