Elektroninė paraiškų valdymo sistema „EPAVS“

2021-04-12
Elektroninė paraiškų valdymo sistema „EPAVS“

Tautinių mažumų departamento (TMD) užsakymu sukūrėme Elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą (EPAVS).

TMD elektroninė paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą sudaro 5 platformos (aplinkos):

Pateikėjo aplinka: 

 • Paraiškų pildymas, pateikimas, tikslinimas;
 • Sekti paraiškos vertinimo progresą;
 • Dalykinių, finansinių ir kt. ataskaitų pildymas.

Administratorių aplinka:

 • Konkursų paskelbimas ir administravimas;
 • Ekspertų priskyrimas;
 • Paraiškų reitingavimas;
 • Projekto progreso stebėsena;

Eksperto aplinka:

 • Paraiškos vertinimas;
 • Vertinamosios ekspertizės pateikimas;

Finansininko aplinka:

 • Finansinių ataskaitų vertinimas;
 • Vertinamosios ekspertizzės pateikimas;

Kuratoriaus aplinka:

 • Dalykinių ir finansinių ataskaitų terminų nustatymas paraiškų (projektų) teikėjams;
 • Dalykinių ir finansinių ataskaitų tvirtinimas.

 

PATEIKĖJO (PAREIŠKĖJO) APLINKA

Ši aplinka skirta paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams. Prisiregistravę vartotojai  gali atlikti šiuos veiksmus:

 • Pildyti ir teikti paraiškas;
 • Sekti paraiškos vertinimo progresą;
 • Atlikti reikiamas paraiškos korekcijas;
 • Gauti informacinius pranešimus apie paraiškų / projektų eigą.

ADMINISTRATORIŲ APLINKA

Šioje aplinkoje administratoriai gali kurti naujus kvietimus teikti paraiškas, matyti pareiškėjų pildomas bei pateiktas paraiškas, komunikuoti su paraišką pateikusiu asmeniu, peržiūrėti paraiškos vertinimo rezultatus ir t. t.

Pagrindiniai administratorių aplinkos moduliai:

 • Paraiškų modulyje administratorius gali peržiūrėti gautas paraiškas, priskirti paraiškos vertintojus (ekspertus), atlikti administracinį projekto vertinimą, tvirtinti / atmesti / siųsti tikslinti pateiktas paraiškas ir kt.
 • Projektų modulis skirtas kontroliuoti sutartis sudaromas su paraiškos teikėjais paraiškos finansavimo atveju.
 • Konkursų modulis skirtas kurti naujus kvietimus teikti paraiškas, nurodyti reikalavimus pareiškėjams bei paraiškų pildymui ir kt.