Mobilios aplikacijos „Ką veikti Alytaus rajone“ privatumo politika

2023-03-01
Mobilios aplikacijos „Ką veikti Alytaus rajone“ privatumo politika

Prašome įdėmiai perskaityti naudojimosi sąlygas.

Šios Programėlės parsisiuntimas ir naudojimasis yra nemokamas.

Patvirtindamas vartotojas sutinka su visomis mobiliosios aplikacijos naudojimosi sąlygomis ir įsipareigoja jos nenaudoti jokiems neteisėtiems tikslams. Naudodamasis mobiliosios aplikacijos vartotojas prisiima visą atsakomybę už pateiktos informacijos patikimumą ir teisingumą.

Mobilios programėlės savininkas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mobilios programėlės funkcionalumui, turi teisę bet kada vienašališkai keisti šių sąlygų nuostatas, apie pakeitimus pranešdamas mobilioje programėlėje. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei vartotojas po sąlygų pakeitimų dienos ir toliau naudojasi mobilia programėle, laikoma, kad jis sutinka su visais sąlygų pakeitimais ir jokių pretenzijų dėl pakeitimų neturi.

Programėlė turi prieigą prie vartotojo įrenginio techninių duomenų ir kitos informacijos, reikalingos mobiliosios aplikacijos techniniam palaikymui, be kurio būtų neįmanomas mobiliosios aplikacijos funkcionavimas.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis mobilia programėle, ją ištrinti iš įrenginio ar vėl įdiegti iš naujo.