Po pamokinių veiklų lankomumo informacinė sistema

2023-01-05
Po pamokinių veiklų lankomumo informacinė sistema

Tai po pamokinių veiklų lankomumo apskaitai vykdyti sukurta sistema, skirta neformaliojo vaikų švietimo ar sporto veiklas vykdančioms įstaigoms, palengvinti ir skaitmenizuoti lankomumo apskaitos procesą. Šios informacinės sistemos dėka bus pagerinta  paslaugų kokybė, teikiama neformaliojo švietimo ar sporto veiklas vykdančių įstaigų. Informacinė sistema užtikrins tinkamą neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimą atsižvelgiant į lankomumą , veiklų užimtumą  bei įstaigų patalpų faktinę panaudojimo apskaitą.

Informacinės sistemos moduliai

Sutemoje prisijungę mokytojai, treneriai matys tris skirtingus modulius : Grupės, tvarkaraštis bei pakeitimų prašymai.

"Grupės" modulyje mokytojai bei treneriai galės peržiūrėti grupes dviem būdais: grupių medyje bei grupių sąraše. Grupių peržiūra medyje yra suskirstyta lygmenimis ir yra skleidžiamas nuo aukščiausio iki žemiausio. Taip pat kiekviename grupių lygmenyje yra nurodoma grupių bei mokinių skaičius, esantis tame lygmenyje. Paspaudus ant pasirinktos grupės matysite mokytojo/ trenerio, atsakingo už grupę vardą ir pavardę, vietos adresą, kur vyks po pamokinė veikla bei lankytojų sąrašą. Taip pat sistemoje galėsite pridėti mokinius (Lankytojus) iš registro arba pridėti grupę iš sistemos. informacinėje sistemoje yra pateikiama informacija apie mokinio amžių, kontaktinė informacija, vaiko tėvai/globėjai, jų kontaktinė informacija, kad bet kokiu atveju būtų galima lengvai susisiekti arba su mokiniu arba su tėvais/globėjais.  Taip pat pasirinktinos grupės modulyje bust matomas ir tos grupės tvarkaraštis, su pasirenkamu laiko tarpu: (Diena, Savaitė, Mėnuo), mokinių lankomumo žymėjimas taip pat pasirinktu laiko tarpu, savaite arba mėnesiu. Taip pat grupių modulyje yra skiltis "Veiksmų žurnalas", kuriame mokytojas/ treneris galės įsivesti norimas veiklas kiekvienai grupei.

Informacinės sistemos modulyje "Tvarkaraštis" mokytojas/ treneris matys visas suplanuotas savaitės ir mėnesio veiklas su visomis jam priklausančiomis grupėmis. paspaudus ant pasirinktos veiklos kortelės bus galima matyti informaciją įstaigos adresą, bei vietą kurioje vyks veikla. Taip pat tvarkaraštyje galite kurti periodiškai pasikartojančias veiklas bei koreguoti informaciją visose jose iš karto arba individualiai.

Paraiškų  teikimo modulyje mokytojai/ treneriai galės teikti paraiškas dėl tvarkaraščio pakeitimų. Sistema leidžia siūlyti tinkamą norimos pamokos laiką arba išsiųsti paraišką dėl pavaduojančio mokytojo/trenerio ir jeigu prireikus galima pateikti paraišką dėl pamokos atšaukimo, pasirenkant priežastį. Paraiškų teikimo modulyje mokytojas/treneris galės patikrinti pateiktos paraiškos statusą.

Informacinės sistema tavo rankoje

Taip pat sukūrėme mobilią aplikaciją, skirtą lankomumo apskaitai vesti. Ši aplikacija leis lengviau žymėti mokinių lankomumą nuskaitant mokinio pažymėjimą naudojant NFC funkciją išmaniajame įrenginyje. Jei išmaniajame įrenginyje nėra NFC funkcijos lankomumą galima žymėti aplikacijoje rankiniu būdu. Pasirinkus lankytoją galite pasirinkti ar mokinys atvyko laiku, pavėlavęs taip pat ar turi savo mokinio kortelę. Aplikacijoje galima pridėti naujus grupės lankytojus, bei patekti prašymus dėl tvarkaraščio pakeitimų, ar pavadavimo. Aplikacijoje galima ir GPS funkcija. Nuskaitymo metu GPS pagalba fiksuojama įrenginio (veiklos vykdytojo ir lankytojo buvimo vieta), jei toks funkcionalumas priskirtas įstaigai* . Kitu metu, nepriklausomai nuo to ar veikla dar vis vykdoma, ar veiklai pasibaigus - GPS buvimo vietos nefiksuoja. Garso ar vaizdo įrašymo įrenginys nevykdo. Jeigu visos NVŠ įstaigos veiklos vyksta viename pastate, GPS funkcija gali būti išjungta ir nenaudojama. Jeigu įstaigos veiklos vykdomos įvairiose Kauno miesto vietose, GPS funkcija įstaigai priskiriama.