Tęsiame PMIS sistemos diegimą visose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose

2020-06-01
Tęsiame PMIS sistemos diegimą visose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose

2019 metų pabaigoje pasidžiaugėme sėkmingai užbaigę I-jį projekto etapą, kuriame sukurtą profesinių mokyklų informacinę sistemą (PMIS) įdiegėme pirmosioms 6-ioms pilotinėms mokykloms, o šiandien užtikrintai žengiame II-jo etapo pabaigos link ir sėkmingai tęsiame PMIS sistemos diegimą Lietuvos profesinio mokymosi įstaigose. Šiuo metu net 61 mokymosi įstaiga jau sėkmingai naudojasi PMIS!

Apie sukurtą sistemą

PMIS – tai profesinių mokyklų informacinė sistema, skirta automatizuoti pagrindinius mokyklų veiklos procesus ir leidžianti atlikti su procesais susijusias funkcijas vienoje informacinėje sistemoje.

 

 PMIS apima šiuos mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos darbuotojų, tėvų (globėjų) veiklos procesus: